Terwijl je afdaalt zoek je al naar contouren en schaduwen, je komt bij de bodem en plotseling, in een flits, zie je het wrak onder je opdoemen. De mysterie rondom het wrak, het zich in je fantasie afspelen van wat er is gebeurt, de historie, ”waardoor is het gezonken?”. Het is een avontuur. 
In Nederland kun je regelmatig deelnemen aan deze specialty.

Tijdens de specialty wrakduiken leer je de basisbeginselen om plezierig en veilig te kunnen gaan wrakduiken. Je kennis en vaardigheden gaan zich richten op de history van het wrak, de wetten rondom het wrakduiken, procedures m.b.t. het benaderen en binnengaan van wrakken, soorten wrakken, het werken met een wrakkenreel, noodprocedures, onderzoeken en tekenen etc. 

Om ook op de dieper gelegen wrakken te kunnen duiken dien je eerst een diepduik specialty af te ronden.

In Nederland kun je deelnemen aan deze specialty wanneer je in het bezit bent van een Advanced brevet. De minimum leeftijd is 15 jaar.